Aktiivicolliet ry:n vuosikokous ja kerhoilta

31.3.2012 Klaukkalassa

Aktiivicolliet ry:n vuosikokous pidettiin aurinkoisena kevätpäivänä Klaukkalassa, jonne oli kokoontunut 13 hengen "ydinjoukko". Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, ja päätöksiä tehtiin sujuvasti ja yksimielisesti.

Merkittävimpiä kokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat seuraavat:

-   Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
-   Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus.
-   Esitettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
-   Vahvistettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
-   Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä jäsenistön taholta esitettiin toivomus tutor-tyyppisen koulutuksen järjestämisestä pk-lajeista kiinnostuneille aloitteleville harrastajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin mainitun tutor-koulutusjärjestelyn lisäyksellä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin keväällä.
-   Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013 päätettiin pitää ennallaan (varsinainen jäsen 15 €, perhejäsen 5 €, kannatusjäsen 50 €).
-   Hallituksen jäsenistä erovuoroisia olivat puheenjohtaja Aila-Maija Kunnari, Riitta Lindström ja Katri Leikola. Valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Aila-Maija Kunnari ja hallituksen jäseniksi Riitta Lindström ja Minna Saarinen.
-   Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Hanna-Liisa Pänkälä ja varatoiminnantarkastajaksi Taira Nurmi.

Aktiivicolliet ry kiittää Katri Leikolaa yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä menneen kolmivuotiskauden ajalta ja samalla toivottaa pk- ja tokoharrastusten konkarin Minna Saarisen lämpimästi tervetulleeksi hallitukseen!

Kerhoilta

Kerhoillan aikana jäsenistö kävi vilkasta ja mielenkiintoista keskustelua erilaisista pk-lajeista, niiden harjoittelumenetelmistä ja -kokemuksista sekä kiinnostavana osa-alueena myös avustajakoiran (todellisen työkoiran!) koulutuksesta. Ilta oli viihtyisä ja avartava, vaikkakin oman lisämausteensa tilanteeseen antoi erään kouluttamattoman koiravintiön kolttosten ennaltaehkäisy
:-/. Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille, erityisesti Kirsi Auraselle etukäteen valmistelluista keskustelunaiheista ja Anne Norovirta-Laamaselle mielenkiintoisesta puheenvuorosta!