Harjoitustottelevaisuuskoe
Pk-tottis / BH-koe

14.6.2009 Toijalassa - tuomarina Reese Nuutinen
 

14.6.2009 järjestettiin Toijalan Seudun Koirakerho ry:n kentällä pk-harrastajille tarkoitettu harjoituskoe, jossa olosuhteet oli tehty mahdollisimman todenmukaisiksi, oikeata koetilannetta vastaaviksi. Kokeen tuomarina toimi pk-tuomari Reese Nuutinen, aktiiviharrastaja itsekin, apunaan puoliso Jossu Nuutinen. Harjoituskokeessa kukin osallistuja sai itse määritellä koeluokan sekä suoritustavan eli liikkeet, jotka koira suoritti, ja avut, jotka ohjaaja halusi koiralle suorituksen aikana antaa.

Aloitimme päivän pohtimalla tuokion, kuinka yhdistyksen "kenttäkeittiöön" saataisiin sähköt :-). Kun ongelma ratkesi, pääsimme keittämään aamiaiskahvit, joiden nauttimisen lomassa tuomaripariskuntamme piti lyhyen aloituskatsauksen ja antoi hyviä neuvoja koetilanteessa toimimisesta. Reese opasti ohjaajia koesuoritukseen tuomarin näkökulmasta, joka olikin mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Koesuorituksessa on esimerkiksi erittäin yleistä, että mikäli koira epäonnistuu yhdessä liikkeessä, heijastuu epäonnistuminen voimakkaasti ohjaajan olemuksesta seuraavaa liikettä aloitettaessa. Koira luonnollisestikin aistii ohjaajan pettymyksen ja sen viretila laskee. Ohjaajan tulisi epäonnistumisesta piittaamatta jatkaa koesuoritusta iloisesti, antaa käskyt koiralle selkeästi (kuten harjoituksissakin) ja ylläpitää koiran viretilaa omalta osaltaan mahdollisimman sopivana. Niin ikään ohjaajat usein hätiköivät liikaa koesuorituksen aikana esimerkiksi jätettäessä koiraa paikallamakuuseen. Reesen sanoin ohjaaja on jo puolen askeleen päässä koirasta antaessaan 'maahan' -käskyn. Ohjaajan tulisi käskeä koira maahan rauhallisesti, odottaa sen pääsevän toivottuun asentoon, olla rauhassa paikallaan vielä hetki ja poistua sitten koiran luota. Samalla tavoin esimerkiksi noudon luovutuksessa ohjaajan tulisi odottaa rauhassa vähintään kolme (mieluummin vaikka kymmenen) sekuntia ennen kapulan irrotuskäskyä. Tällöin tuomarille jää helposti positiivisempi ja "varmempi" mielikuva koirakon toiminnasta. Lopuksi Jossu tiivisti yhteenvetona, että ohjaajien tulisi muistaa, ettei epäonnistunut liike tai edes epäonnistunut koesuoritus ole mikään maailmanloppu eikä siihen sellaisena pidä suhtautua. Jokaikinen koirakko epäonnistuu joskus, ja sitten vaan harjoitellaan lisää, seuraavassa kokeessa tilanne voi muuttua täysin.

Käsillä olevan harjoituskokeen työnjako sovittiin siten, että henkilöryhmän muodostaisivat ne ohjaajat, jotka eivät olleet suoritusvuorossa. Myös ampujana toimittiin vuorotellen. Kentälle oli jo aamulla viety noutokapulateline ja paikallamakuumerkit. Ennen koirien tarkastukseen siirtymistä kukin osallistuja kertoi lyhyesti, mihin koeluokkaan aikoi osallistua ja millaisia liikkeitä oli tarkoitus suorittaa. Suoritusjärjestys määräytyi seuraavanlaiseksi:

 

ALO

Nro Ohjaaja - koira
38 Johanna - Riia
37 Maarit - Rilla
   
VOI  
35 Katri - Pirkkis
36 Minna - Vili
   
BH  
40 Salla - Jätkä
38 Kati - Vieno (osittain ALO)
   
Sovellettu BH
36 Minna - Iitu
39 Johanna - Rasti
38 Kati - Emma
40 Anu - Femma
37 Riitta - DuoKun viimeiset kahvitilkat oli nielty, ohjaajille jaettiin numerolaput ja siirryttiin koirien tarkastukseen, jossa kunkin koiran luoksepäästävyys todettiin ja tunnistusmerkintä katsottiin. Mikrosirun lukulaite korvattiin tässä tapauksessa kännykän näppäinäänellä. Kaikki koirat selviytyivät tarkastuksesta moitteettomasti.

Seuraavaksi päästiin aloittamaan varsinaiset suoritukset alokasluokan koirakoilla, jotka tulivat ilmoittautumaan tuomarille ja saamaan viime hetken ohjeet miellyttäviltä tuomareiltamme. Kentällä olevaa hyppyestettä oli hieman madallettu (n. 80-90 cm), ja A-este oli matalammassa asennossa. Rillan suoritukseen ei A-estettä otettu lainkaan. Muutoin molemmat koirakot suorittivat normaalit alokasluokan liikkeet, kuitenkin siten, että Johannalla oli patukka treeniliivin olkapäällä näkyvissä, ja Rillaa palkattiin suorituksen aikana. Pari numero 38 (Johanna ja Riia) aloitti suorituksen ja pari numero 37 (Maarit ja Rilla) meni paikallamakuuseen, jonka jälkeen osat vaihtuivat.


Riian tottissuoritus oli varsin kaunista katseltavaa: kaikki liikkeet sujuivat iloisesti ja halukkaasti. Riia on nopea ja tekee töitä mielellään. Ainoa pieni huomautus Riian arvosteluun tuli paikallamakuun hienoisesta epävarmuudesta. Tuomari aloittikin arvostelunsa ihmettelemällä, miksi Riia ei ole osallistunut oikeaan kokeeseen. Lisäksi tuomari kehotti ohjaajaa luottamaan koiran taitoihin ja työskentelyhalukkuuteen entistä enemmän.
 

     
Riian tottissuoritus oli oikein kaunista katseltavaa (kuvat: Minna Saarinen)


Rilla puolestaan makasi visusti paikallaan Riian suorituksen ajan, joskaan ei aivan niin tarkkaavaisena kuin olisi suotavaa (tuomari kertoi, että paikallamakuussa ja myös jättävissä liikkeissä eli liikkeestä maahanmenossa koiran tulisi kaiken aikaa olla rauhallinen, mutta tarkkaavainen seuraten katseellaan ohjaajaa). Rillan omassa suorituksessa häiriöt eli kentällä oleva tuomari, vieras kenttä jne. kuitenkin näkyivät ennen kaikkea seuraamisen ajoittaisina kontaktiongelmina. Asiaa pahensivat ohjaajan jännittäminen ja siitä johtunut "hiipiminen": seuraamiskontakti pysyy usein tiiviimpänä, kun ohjaaja liikkuu reippaasti, eikä jää odottelemaan koiraa. Unohtipa Rilla hyppynoudossa vielä ensimmäisellä hypyllä koko kalikan, kun mukavaa, lähellä seisoskelevaa tuomaria piti käydä kunnolla tervehtimässä. Onneksi harjoituskokeessa liike voitiin uusia vaatien koiralta kunnollista suoritusta, hyppy tosin olisi saanut olla ilmavampi. Muista liikkeistä Rilla selviytyi suhteellisen hyvin, istumisen ja maahanmenon nopeutta tulisi kuitenkin vielä parantaa. Rillan arvostelussa tuomari kehotti ohjaajaa mm. harjoittelemaan enemmän häiriöiden sietämistä ja kiinnittämään enemmän huomiota omaan toimintaansa.
 

   
Rillan tottista (kuvat: Riitta Lindström ja Minna Saarinen)

Seuraavaksi vuoroon pääsivät voittajaluokan koirakot, jotka suorittivat täysin normaalin kisatottiksen. Hyppyeste korotettiin metriin ja A-este nostettiin korkeampaan asentoon. Pari numero 35 (Katri ja Pirkkis) aloitti liikesuoritukset, ja pari numero 36 (Minna ja Vili) meni paikallamakuuseen.

Pirkkiksen voittajaluokan kokeenomainen suoritus sujui oikein mukavasti, vaikka ohjaaja oli ennen suoritusta ollut vakuuttunut siitä, että homma ei vähäisestä harjoittelusta johtuen toimi :-) Kokeneena konkarina Pirkkis selviytyi hyvin voittajaluokan liikkeistä lukuun ottamatta juoksusta seisomaan jäämistä, jossa ohjaaja antoi jonkin verran liian voimakkaan käskyn ja sai koiran menemään maahan. 2-kiloinen noutokalikkakin nousi komeasti pienen nartun voimin. Paikallaolossa Pirkkis oli rauhallinen ja varma, vaikka ohjaajaa ei näköpiirissä ollutkaan. Arvostelussaan tuomari kehotti ohjaajaa luottamaan taitavan koiran osaamiseen entistä enemmän, rohkaisemaan mielensä ja osallistumaan voittajaluokan kokeeseen.
 

 

Pirkkis henkilöryhmässä   2-kiloinen nousee kevyesti! Ohjaaja jännittää piilossa... ...mutta suorituksen jälkeen molemmat voivat jo rentoutua.

Vilin suoritus oli tasaisen varmaa. Vili osaa kaikki liikkeet, ja taitava ohjaaja luo koiraan varmuutta ja tekemisen iloa. Ohjaajan rauhallinen, määrätietoinen olemus oli hyvänä apuna koiralle, ja lopputulos oli hieno. Tuomari kehui arvostelussaan ohjaajan toimintaa, josta koira saa itselleen "voimaa ja varmuutta" . Taitava ohjaaja on kullan arvoinen koetottissuorituksessa. Kaiken kaikkiaan Vilin suoritus oli kokonaisuutena erittäin hyvä.
 

   

Ohjaaja mietteliäänä piilossa paikallamakuun aikana...   ...ja sitten päästään liikkeelle! Juoksusta maahan!   2-kiloista tuodaan laukaten!


Voittajaluokan koirakoiden jälkeen vuoron saivat BH-kokeen liikkeiden suorittajat, parit numerot 40 (Salla ja Jätkä) ja 38 (Kati ja Vieno), joista Vieno meni ensin paikallamakuuseen Jätkän aloittaessa suorituksen.

Jätkän tekemisen ilo ja seuraamisen kontakti olivat aivan erinomaiset kirvoittaen tuomarinkin huulilta ylistäviä sanoja. Ainoastaan henkilöryhmässä Jätkän mielenkiinto kohdistui hetkeksi ympärillä pyöriviin ihmisiin, mutta tähän auttoi Jossun neuvo ohjaajan ripeämmästä kävelytahdista, jolloin Jätkä, kuten koirat yleensä, valitsi mieluummin ohjaajan mukana kulkemisen kuin yksinään jäämisen. BH-kokeen liikkeet Jätkä suoritti varmasti ja hyvin, eikä ohjaajan jännitys näkynyt ainakaan ulospäin.
 

 

 
Jätkän hieno kontakti   ... joka säilyy henkilöryhmässäkin ohjaajan kulkiessa riittävän ripeästi.   Juuri istumassa...   Hienosti suoritettu BH-koe!
(kuvat: Minna Saarinen)

Niin ikään Vienon seuraaminen oli erittäin intensiivistä ja tyylikästä. Kaikkia pysäytysliikkeiden välisiä eroja Vieno ei tänään täsmälleen muistanut, mutta suoritti erinomaisen seisomisliikkeen. Lisäksi Vieno teki alokasluokkaan kuuluvia liikkeitä, mm. tasamaanoudon, joka sujui noutoa rakastavalta Vienolta upeasti. Paikallamakuussa Vienolla ei ollut ongelmia, ja niinpä Vieno ohjaajineen saikin tuomarilta kehotuksen osallistua BH-kokeeseen viivyttelemättä :-)
 

 

Vienon kaunista seuraamista kävellen ja juosten Erittäin hyvä seisomisliike... ... ja vauhdikas nouto! (kuvat: Katri Leikola ja Minna Saarinen)

Ns. sovelletun BH-kokeen suorittajapareja oli tänään joukossa 5 eli numerot 36 (Minna ja Iitu), 39 (Johanna ja Rasti), 38 (Kati ja Emma), 40 (Anu ja Femma) ja 37 (Riitta ja Duo). Suorittajat jaettiin kolmen ja kahden parin ryhmään. Ensimmäiseksi liikesuorittajaksi tuli Iitu Emman mennessä paikallamakuulle ja Rastin suorittaessa "odotusvuoroa" eli hengaillessa kentän laidalla. Toisessa vuorossa suorittamaan tulivat Femma ja Duo.

Iitun seuraaminen oli todellakin jotain näkemisen arvoista! Koira oli kuin liimattuna ohjaajan polvea vasten kontaktin katoamatta hetkeksikään. Seuraaminen oli todella upeata. Myös kaikki muut BH-kokeen liikkeet sujuivat ripeästi ja intensiivisesti. Tätä suoritusta ei varmasti kukaan voinut kadehtimatta katsella!

 

   

Iitun upea seuraaminen

 

... jatkuu myös henkilöryhmässä.

 

Nopea maahanmeno

Lopuksi hieman koiratanssia!
(kuvat: Katri Leikola)


Iitun mennessä suorittamaan paikallamakuuta kentälle tuli innokas Rasti. Rastin suoritusta leimasi vauhdikkuus, ja seuraaminen oli hetkittäin varsin hienoa, mutta nuoren miehen oli vaikea keskittyä pitkäksi aikaa samaan asiaan, kun sieraimiin tulvi mielenkiintoisia hajuja ihmisistä, makupaloista, koiraneitokaisista... :-) Rasti suoritti seuraamisen lisäksi näyttävän tasamaanoudon sekä lennokkaasti täyskorkean hyppyesteen ja A-esteen. Tuomari kiitteli ohjaajan tapaa vaatia koiralta oikeanlaisia suorituksia ja palkita koira niistä.
 

 

 

 
Rasti seuraa Tiukka kontakti! Ja vauhtia riittää... ...hypyissäkin.
(kuvat: Katri Leikola)


Seuraavaksi kenttävuorossa oli Emma, joka pienen namupala-avun myötä seurasi oikein kauniisti. Myös henkilöryhmä sujui Emmalta hienosti. Nuoresta iästään huolimatta Emma selviytyi hyvin useimmista BH-liikkeistä, myös paikallaolo lyhyellä välimatkalla sujui.
 

 

Emman hyvä kontakti...     ... ja nopea luoksetulo
(kuvat: Katri Leikola ja Minna Saarinen)


Femma saapui kentälle yhtä iloisena ja vilkkaana kuin aina, Duo puolestaan aloitti paikallamakuulla. Femma suoriutui tiukkaa keskittymistä vaativasta tuomarin tervehtimisestä oikein hyvin ja antoi ohjaajan hoitaa tervehtimisen. Myös seuraamisessa Femman keskittymiskyky säilyi hyvin, hetkittäin pienellä namuavulla tuettuna. Seuraamisen lisäksi Femma suoritti sujuvan istumisliikkeen sekä ennennäkemättömän vauhdikkaan tasamaanoudon. Tuomarin mielestä Femman innokkuus on erittäin palkitsevaa, mutta vilkas koira vaatii paljon harjoittelua ja totuttelua erilaisiin häiriöihin.
 

Ohjaaja hoitaa tervehtimisen :-)  

Femman seuraamiskontakti

 ... ja supernopea nouto!
(kuvat: Katri Leikola ja Minna Saarinen)

Viimeisenä suorittajana kentälle tuli vauhdikas Duo, joka kuitenkin osasi erittäin hyvin keskittyä siihen, että ohjaaja sai tervehtiä tuomaria. Duo on niin ikään vilkas ja kaikesta kiinnostunut nuori koira, jonka ohjaaminen vaatii taitoa ja tarkkaavaisuutta. Duo toimi suorituksessaan hienosti, myös henkilöryhmä sujui mallikkaasti, vaikka kokemusta häiriötilanteista ei vielä ole kovin paljoa ehtinyt karttua. Duon seuraamiskontakti säilyi kaiken kaikkiaan hyvin myös pitkähkön seuraamispätkän aikana, vaikka taivaalla lentävät linnut olivatkin hetkittäin vähällä varastaa huomion :-)
 

     
Tuomarin tervehtiminen  

Duo seuraa...

  ... myös henkilöryhmässä (kuvat: Minna Saarinen)


Duon ja Femman suoritusten jälkeen tuomaripariskuntamme totesi yhdestä suusta, kuinka "viehättävät työmaat" tässä ovatkaan kasvamassa :-) Hieman lisää malttia ja keskittymistä, ja lopputulos on hieno!

Jokainen harjoituskokeeseen osallistunut koirakko oli nyt tehnyt suorituksensa ja saanut tuomarilta arvostelun sekä useita hyviä neuvoja ja pikku vinkkejä tulevaisuuden treenaamista ja oikeisiin kokeisiin osallistumista silmälläpitäen. Oli erittäin hyödyllistä kuulla tuomaripariskuntamme näkemyksiä koirien ja ohjaajien vahvuuksista ja heikkouksista, ja erityisen mielenkiintoista oli kuulla "tuomarinäkökulmaa" koesuoritusten arvostelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

 

     
     

 

Erilaisia tapoja kuunnella tuomarin arvostelua koesuorituksen jälkeen...
(kuvat: Minna Saarinen ja Katri Leikola)


Tilaisuuden päätteeksi joimme vielä kahvit tuomarin samanaikaisesti antaessa yhteenvetoa päivän tapahtumista. Tuomaripariskunnan valinnan perusteella ojennettiin vielä Aktiivicolliet ry:n kannustuspokaali päivän lupaavimmalle nuorelle koirakolle. Sen vastaanottivat Salla Perkiö ja Cinnaberry's Jack Of Hearts "Jätkä", jotka suorittivat tänään erittäin onnistuneet BH-liikkeet hyvin positiivisella, eteenpäin tähtäävällä asenteella, joka antaa odottaa tulevaisuudelta lisää hyviä suorituksia.


Salla, Jätkä ja pokaali (kuva: Minna Saarinen)


Päivä antoi paljon hyvää kokemusta koetilanteesta, siihen liittyvistä häiriöistä, ohjaajan jännittämisestä jne. Saadut vinkit on varmasti kukin läsnäolleista tallentanut tarkoin myöhempää käyttöä varten. Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille koirakoille ja ennen kaikkea erittäin miellyttävälle tuomaripariskunnalle Jossulle ja Reeselle!
 


* * *