Pentuelistalla julkaistaan pentueet, joiden molemmat vanhemmat täyttävät seuraavat kriteerit:
Vähintään jokin seuraavista koetuloksista:
- palveluskoirakokeen koulutustunnus
- hyväksytty luonnetesti
- hyväksytty tulos tottelevaisuuskokeen voittajaluokasta
- hyväksytty tulos agilityn 3-luokasta
Jos koiralla on vain toko- tai agilitytulos, merkitään koiran kohdalle huomautus puuttuvasta palveluskoirakokeen koulutustunnuksesta tai luonnetestituloksesta. Mikäli koiralla on hylätty luonnetesti, sen pentue pääsee listalle vain, jos sillä on palveluskoirakokeen koulutustunnus. MH-kuvauksen suorittaminen ei korvaa hyväksytysti suoritettua luonnetestiä, sillä MH-kuvauksessa ei käytetä hyväksytty/hylätty -asteikkoa. MH-kuvauksen tuloksen voi kuitenkin ilmoittaa Lisätietoja-kentässä, katso ohjeet.
Alle 4-vuotiaan koiran osalta luonnenäyttövaatimus täyttyy ilman yllä mainittua koetulosta, mikäli sen molemmilla vanhemmilla on joko palveluskoirakokeen koulutustunnus tai hyväksytty luonnetesti. Tällöin koiran kohdalle merkitään syntymäaika ja tieto puuttuvasta tuloksesta.
Terveysvaatimukset:
Suomen Collieydistys ry:n jalostuksen tavoiteohjelman (2009-2013) suositukset PEVISAN osalta  ovat lonkat A tai B sekä silmät CEA-vapaa tai CRD (JTO:t pk / lk). Näihin pohjautuen Aktiivicolliet ry:n listallaan julkaisemien pentueiden kriteerit ovat:
- lonkat A tai B
- silmät CEA-vapaa tai CRD
- kyynärät 0, mikäli ne on kuvattu
Suosituksista hyväksytään lievin poikkeama (lonkat C, silmät coloboma, kyynärät 1), kuitenkin siten, että molemmilla vanhemmilla ei saa olla samaa poikkeamaa. Muita silmätarkastuslöydöksiä ei merkitä, vaan ne ovat nähtävissä KoiraNet-linkistä.
Näyttelytulosvaatimukset:
Näyttelytulosta ei vaadita, mutta mikäli koira on esitetty näyttelyssä, tulos tulee ilmoittaa ja paras tulos julkaistaan.
Listan ehtojen täyttyminen tarkistetaan ennen ilmoituksen julkaisua.
Pentueen ilmoittaminen listalla on ilmaista.
Ohjeet pentueen ilmoittamiseen listalla