Tottelevaisuuskoulutuksessa koiralle opetetaan tiettyjen tottelevaisuussuoritusten hallintaa, jota arvostellaan tottelevaisuuskokeessa. Kokeessa annetaan paljon painoarvoa myös koiran ja ohjaajan välisen yhteistyön onnistumiselle.

Tokoharrastus on käytännössä usein yksinkertaisempaa kuin kolmesta osa-alueesta koostuva pk-harrastus, sillä kaikki tokossa arvosteltavat suoritukset tapahtuvat kentällä, eikä laajoja maastoalueita tarvita. Tokossa käytettävä välineistö (hyppyesteet, ruutumerkit yms.) on suhteellisen kevyttä ja helposti liikuteltavissa. Lajina toko eroaa pk:n tottelevaisuussuorituksista ylempien luokkien monimutkaisemman suorituskaavionsa puolesta, jonka onnistunut suoritus vaatii koiralta yksityiskohtaista osaamista ja suurta tarkkuutta. Tokoa voivat kuitenkin menestyksellisesti harrastaa kaikenrotuiset koirat, myös fyysisiltä ominaisuuksiltaan pk-esteiden ylitykseen kykenemättömät sekä laukausalttiit, sillä tottelevaisuuskoesuoritukseen ei liity ampumista.

Vuosina 2000 - 2008 collierotuihin on saatu 16 uutta tottelevaisuusvaliota (11 pitkäkarvaista ja 5 lyhytkarvaista collieta). Tottelevaisuuskokeisiin osallistuneiden pitkäkarvaisten collieiden määrä on pitkällä aikavälillä pysynyt suhteellisen tasaisena rekisteröintimääriin verrattuna (kts. pk-JTO). Lyhytkarvaisten collieiden tokokilpaileminen on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti erityisesti alemmissa luokissa. Lyhytkarvaisten collieiden rekisteröintimäärät ovat niin ikään kasvaneet vuosittain (kts. lk-JTO).
     
Paljon lisätietoa tottelevaisuuskokeista löytyy Suomen Kennelliitto ry:n toko-sivulta.
     
     

     
     

Tottelevaisuuskokeen säännöt ja koeohjeet

     
     

Toko-koekalenteri 2009

 

Toko-koekalenteri 2010 (alustava)

 

Toko-koekalenteria ylläpidetään www.koirasport.com -sivustolla

 

     


Kuva: Hanna Ollikainen