Jalostusuroskansiossa julkaistaan kaikki urokset, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 
Vähintään jokin seuraavista koetuloksista:
 
- palveluskoirakokeen koulutustunnus
- hyväksytty luonnetesti
- hyväksytty tulos tottelevaisuuskokeen voittajaluokasta
- hyväksytty tulos agilityn 3-luokasta
 
Jos koiralla on vain toko- tai agilitytulos, merkitään koiran kohdalle huomautus puuttuvasta palveluskoirakokeen koulutustunnuksesta tai luonnetestituloksesta. Mikäli koiralla on hylätty luonnetesti, se pääsee listalle vain, jos sillä on palveluskoirakokeen koulutustunnus. MH-kuvauksen suorittaminen ei korvaa hyväksytysti suoritettua luonnetestiä, sillä MH-kuvauksessa ei käytetä hyväksytty/hylätty -asteikkoa. MH-kuvauksen tuloksen voi kuitenkin ilmoittaa Lisätietoja-kentässä, katso ohjeet.
 
Alle 4-vuotiaan koiran osalta luonnenäyttövaatimus täyttyy ilman yllä mainittua koetulosta, mikäli sen molemmilla vanhemmilla on joko palveluskoirakokeen koulutustunnus tai hyväksytty luonnetesti. Tällöin koiran kohdalle merkitään syntymäaika ja tieto puuttuvasta tuloksesta.
 
Terveysvaatimukset:
 
Suomen Collieydistys ry:n jalostuksen tavoiteohjelman (2009-2013) suositukset PEVISAN osalta  ovat lonkat A tai B sekä silmät CEA-vapaa tai CRD (JTO:t pk / lk). Näihin pohjautuen Aktiivicolliet ry:n uroskansiossaan julkaisemien urosten kriteerit ovat::
 
- lonkat A tai B
- silmät CEA-vapaa tai CRD
- kyynärät 0, mikäli ne on kuvattu
 
Jos jalostusuroskansiossa julkaistulla uroksella todetaan jokin vakava jalostuskäyttöön vaikuttava vika tai sairaus tai sen todetaan merkittävästi periyttävän tiettyä vikaa tai sairautta, yhdistyksellä on oikeus hallituksen päätöksellä poistaa se kansiosta.
 
Kansion ehtojen täyttyminen tarkistetaan ennen ilmoituksen julkaisua.
 
Uroksen ilmoittaminen jalostusuroskansioon on ilmaista niin yhdistyksen jäsenille kuin muillekin.
 
Ohjeet uroksen ilmoittamiseksi jalostusuroskansioon